Kako si lahko pri pripravah na šolo pomagate s Šolarčkovim dnevnikom?

Kako si lahko pri pripravah na šolo pomagate s Šolarčkovim dnevnikom?

Šolarčkov dnevnik je namenjen otrokom, ki obiskujejo prvo triado osnovne šole in se v najboljšem primeru začne izpolnjevati pred vstopom v 1. razred (lahko pa se izpolni tudi kaj za nazaj, če ga šolarček dobi kasneje). V Šolarčkov dnevnik starši, skupaj z otrokom, zapisujemo spomine na vstop v osnovno šolo, na prelomnice in doživetja, ki jih otrok v teh letih doživi, na prijateljstva, ki jih splete in na novo osvojeno znanje. Res je lepo gledati napredek in to, kako v 1. razredu spomine zapisujemo starši, kasneje pa zna otrok že brati in pisati ter lahko tudi sam kaj zapiše. Vsekakor pa lahko od prvega trenutka naprej v dnevnik tudi riše in lepi fotografije. Šolarčkov dnevnik bo tako po treh letih izpolnjevanja poln in bo ostal kot večen ter dragocen spomin na to obdobje.

Kako pa si lahko s Šolarčkovim dnevnikom pomagate pri pripravah na šolo?

Dnevnik je zastavljen tako, da vsebuje vprašanja, ki starša in otroka vodijo pri izpolnjevanju in obdelajo vse pomembne dogodke, ki jih otrok v tem obdobju doživi. Vse se začne s vpisom v 1. razred, prvim ogledom šole, nakupovanjem šolskih potrebščin, sistematskim pregledom pred vstopom v šolo in se nadaljuje s prvim šolskim dnevom, z zapisi o učiteljici/učitelju, o sošolcih, interesnih dejavnostih, športnih, naravoslovnih, tehniških dnevih, o bralni znački itd. Ko ga otrok začne izpolnjevati (skupaj z vami), se mu še sanja ne, kaj ga čaka, kako bo v šoli, kaj vse bodo počeli, kdo bo njegova učiteljica in kdo bodo sošolci. Odpravlja se na neznan teritorij, kar je lahko tudi strašljivo in zagotovo v njem poraja različne občutke. Nekateri otroci se vstopa v šolo veselijo bolj, spet drugi manj, vsekakor pa lahko s pomočjo Šolarčkovega dnevnika nekatere strahove in razmišljanja ter občutke lepo predela z vami in pri sebi. Vprašanja, kot so: “Kakšna se ti je zdela šola?” “Kako si se v njej počutil/-a?” “Kakšno šolsko torbo si izbral/-a?” Si na zvezke sam/-a zapisal/-a ime?” “Kaj ti je bilo pri pripravah najbolj všeč?” “Kaj ti je pri učiteljici/učitelju najbolj všeč?” “Ti kaj ni všeč?” “Kako se počutiš ob učiteljici?” itd. spodbudijo otroka k temu, da razmišlja in izrazi vse občutke ter čustva, ki so se mu porajali in jih zato lažje predela skupaj z vami. Lahko so to pozitivna čustva, ki jih otrok podeli z vami, lahko pa gre tudi za kakšne strahove ali pa čustva, za katera ne bi vedeli, če se ne bi o tem pogovarjali ob dnevniku ter se z otrokom povezali še na malo drugačen način. V obeh primerih je pogovor in ta čas z otrokom zelo dragocen in ga zelo priporočam. Med vsemi temi pripravami, izpolnjevanjem Šolarčkovega dnevnika in pogovorom o šoli, se lahko razvijeta prijetno pričakovanje in veselje do obiskovanja šole. Vašemu bodočemu prvošolčku bo zagotovo všeč, če bo Šolarčkov dnevnik dobil za darilo ob vpisu v 1. razred, med pripravami ali na prvi šolski dan, saj se bo tako počutil še bolj pomembno in “odraslo”.

  1. Dnevnik vsebuje vprašanja, ki starša in otroka vodijo pri izpolnjevanju in obdelajo vse pomembne dogodke, ki jih otrok v tem obdobju doživi. Veliko je prostora tudi za risbice in fotografije.
  2. Otroci se ob dnevniku pogovarjajo o tem, kaj jih čaka v šoli in s tem zmanjšajo strahove pred neznanim.
  3. Vprašanja spodbujajo otroka k razmišljanju in izražanju občutkov, kar lahko pomaga pri predelavi čustev, ki se pojavljajo ob vstopu v šolo.
  4. Izpolnjevanje dnevnika je dragocen čas z otrokom, ki krepi vez med starši in otrokom.
  5. Med vsemi pripravami, izpolnjevanjem Šolarčkovega dnevnika in pogovorom o šoli se lahko razvije veselje do šole tudi tam, kjer ga prej ni bilo.

Na fotografiji zgoraj je delček Zarinega dnevnika, ki ga je pri šestih letih izpolnila čisto sama. Lep spomin.

Z ljubeznijo, Mama.

 

X